• Sep.2019-গুয়াংঝো, চীন

 • Sep.2019-কলাম্বিয়া

 • Oct.2019-জাপান

 • অক্টোবর, 2019-ডুসেল্ডার্ফ-জার্মানি এ + এ

 • জুন 2019-দুবাই

 • জুন 2019.নিংবো, চীন

 • Feb.2019, জার্মানি

 • Dec.2019-পাকিস্তান

 • 2018-ভিয়েতনাম নাম

 • 2018, ভারত

 • 2018 কার্টন ফায়ার, গুয়াংজু

 • 2017 ক্যান্টন ফায়ার, গুয়াংজু

 • 2017 ব্র্যান্ড প্রদর্শনী। দুবাই

 • 2015 ক্যান্টন ফায়ার, গুয়াংজু